Daně fyzických osob

sobota 12. září 2009 14:58

Článek Marka Barleje Bohatí, přestaňte mlaskat a plaťte! vyvolal většinou nepřiměřené reakce. Mezi nimi vyniká sdělení, že Závist a nepřejícnost jsou nejhorší vlastností neschopných. Jakoby všichni bohatí zbohatli jen díky svým tvůrčím podnikatelským a odborných schopnoste. Jakoby špičkoví vědci, lékaři, učitelé a jiní pobírali několikanásobně nižší platy než nejrůznější podnikavci jen proto, že jsou neschopní!
Nemám na mysli poctivé podnikatele, kteří většinu svých příjmů investují do rozšíření výroby. Ti nemlaskají, zato poctivě platí daně.
Snažil jsem se svůj názor na řešení rozpočtového schodku poslat ministru financí, ale soustavně dostávám sdělení, že podatelna je přeplněna. Proto dopis ukládám na blog.

Vážení,
už delší dobu se rozhoduji, zda myšlenkou dočasného návratu k progresivnímu zdanění fyzických osob obtěžovat pana ministra. Vzhledem k tomu, že existuje celá řada poslanců, kteří místo toho, aby prosazovali ozdravný proces ve výdajích ze státní pokladny, prosazují jejich další zvýšení, mě přimělo k tomu, abych myšlenku uskromění těch, kdo si nedávno prosazením rovné daně své příjmy zvýšili, v zájmu sociálního smíru až do "vyléčení" rozpočtů souhlasili s návratem k původnímu způsobu výběru daní a zdravotního pojištění. Týká se o jak těch, kdo si své platy určují sami, tak členů nejrůznějších správních rad, kteří za členství v nich dostávají nepřiměřené prebendy. Kdysi Václav Klaus hrdě prohlásil, že Livie za členství v radě ČEZu nebere žádný plat, avšak zapomněl dodat, že její roční odměna činila jeden milion korun. Jde ale i o zaměstnance, jejichž odborové organizace vybojovaly pro ně statisícové platy, např. piloty ČSA. Pro ně budou progresivní daně znamenat jen mírné uskromnění, pro většinu občanů mnohem lehší stravitelnost úsporných opatření.Věc: Daně fyzických osob

Ing. Eduard Janota
Ministr financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1


Vážený pane ministře,

Ve Vašem návrhu rozpočtu na rok 2010 je řada věcí, které mají posloužit snížení nepřijatelně vysokého schodku. Jako důchodce a zároveň stále častější návštěvník zdravotnických zařízení souhlasím s tím, že je nezbytné dočasně šetřit jak na důchodech (na umření to není), tak přispívat na zdravotní služby.

Bylo by velmi nezodpovědné přistoupit na zvyšování dávek v nezaměstnanosti a jim podobné výdaje, jak to požadují sociální demokraté. Na druhé straně v době, kdy se musí všichni uskromňovat, není zodpovědné ani zachování rovné daně fyzických osob, které prosadila v minulých letech Topolánkova vláda, protože by to znamenalo vážné ohrožení dosavadního sociálního smíru.

Nepochybuji o tom, že socialisté budou ve svých požadavcích skromnější, pokud navrhnete dočasný návrat k progresivním daním z příjmu fyzických osob, stejně jako odstranění stropu ve zdravotním pojištění.

Přinese to do státní pokladny několik miliard korun a několikanásobek navíc díky snížení nereálných požadavků levicových poslanců.


S pozdravem
Tomáš Jurčík

V Chomutově dne 11. září 2009
Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora