Co chtějí vyšetřovat?

sobota 22. říjen 2011 11:11

I když se člověk snaží nevnímat všechno, co se na něj valí z rádia či televize, některé skutečnosti jsou natolik vtíravé, že je chtě nechtě musí zaregistrovat. Patří k nim problém eura a budoucnosti EU jako takové, ale v těchto dnech zejména konec Kaddáfího.

Jak je zřejmé z diskusí ve většině novin, i-lidovky nevyjímaje, čtenáři mají názory často protichůdné. Je to přirozené. Diktátor byl lynčován rozvášněným davem neorganizovaných bojovníků, proti kterým do poslední chvíle posílal dobře vyzbrojené žoldáky. Nebýt dokumentů, zaznamenaných zřejmě pouze mobilními telefony, nebylo by dnes ani o čem mluvit. Záběry svědčí o tom, že diktátor nepadl v boji, nýbrž byl zabit jako zajatec. To pobouřilo některé citlivky, včetně ruských vůdců, kteří v minulosti bez skurpulí likvidovali podobným způsobem vůdce vnitřních nepřátel a dopouštěli se při tom i genocidy vzpurných národnostní, jak jsme toho byli nedávno svědky v Čečensku.

Představitelé OSN a jiní požadují přísné vyšetření Kaddáfího smrti. Přesvědčení, že lze dohledat něco jiného, než je zřejmé z obrazových záznamů a svědectví přítomných, je naivní. Povstalci budou tvrdit, že někteří bojovníci podlehli vášním a kašlali na to, že se zajatci je nutno zacházet podle mezinárodních pravidel. Zachovali se lépe než vládní vojáci, kteří vraždili zajaté rebely po desítkách. Až budou přísně prošetřeny tyto zločiny Kaddáfího, mohou být po právu šetřeny i okolnosti jeho smrti. Přeživší členové jeho ochranky budou tvrdit, že jejich vůdce byl zavražděn. Obě strany mají pravdu.

Drastické záběry z posledních chvil neporazitelného vůdce národa jsou na druhé straně mementem pro dosud panující diktátory kdekoli ve světě. Skutečnost, že Kaddáfí nereagoval ani na jednu z řady nabídek na poskytnutí azylu, svědčí o tom, že se podobní diktátoři ocitli mimo jakoukoli realitu. Ke škodě jejich, ale zejména ke škodě jejich poddaných.

OSN, EU a jiní by měli po diplomatické stránce vystupovat aktivněji hned po vzniku konfliktů v zemích, kde tyto mezi vládami a národy probíhají, než se starat o to, zda s obrzločinci bylo zacházeno slušně. Je až s podivem, kolik lidí pod vlivem drsných fotografií a videí najednou zapomíná na to, že Kaddáfí nechal povraždit statisíce svých odpůrců. Navíc v nedůvěře ve vlastní armádu najímal žoldáky ze sousedních zemí. OSN by se měla postarat spíše o to, aby tito žoldáci nebyli lynčováni a aby se mohli vrátit domů.
Dále by se všichni měli přičinit o to, aby se v Lybii nerozhořely nové konflikty a mohla se rozvíjet v demokratickou zemi. Neměli bychom zapomínat, že Kaddáfí vládl stejně dlouho jako komunisté u nás. Nám se demokracii v pravém slova smyslu nepodařilo obnovit ani za dvacet let. Bohužel se ukazuje, že pravdu měli ti, kdo po Listopadu tvrdili, že náprava věcí bude trvat stejně dlouho, jako trvala jejich destrukce.
Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora