Doboviny1: Prodejní doba

čtvrtek 15. prosinec 2011 15:34

V souvislosti s otevírací dobou o letošních Vánocích se probírají i otázky pracovního zatížení zaměstnanců obchodních v sítích. Řeší se pouze otázka sociální: Má občan právo nakupovat v jakékoli době, třeba i v noci? Pokud ano, je povinností obchodníka mu realizaci tohoto práva umožnit, tedy mít otevřeno nonstop?

Předpis se dostává do sporu s právy prodávajících: Musí prodavačka či pokladní pracovat i v noci? Většina z nich má svou rodinu, které by se měla přiměřeně věnovat. Námitka, že jsou zaměstnání s nepřetržitým provozem, neobstojí, protože nákup si může spotřebitel udělat v předstihu. Naopak ho to nutí k větší zodpovědnosti při plánování svého volného času.

Mnohem závažnější je skutečnost, že nové generace dětí jsou vedeny k tomu, že největšími hodnotami jsou věci materiální. Jak asi působí na děti skutečnost, že mnoho rodin plánuje velké nákupy právě na dny volna, státní ani církevní svátky nevyjímaje. V normálních společnostech lidé statní i církevní svátky světí. Předem se na ně připraví tím, že dopředu nakoupí vše, co budou potřebovat, a většinu volného dne využijí k siestě, nezřídka zasvěcené příslušnému svátku. Dnes jsou to Vánoce, jindy třeba jako u nás obnova české státnosti. Pokud děti s rodiči netráví čas v hypermarketech, samočinně se v nich vytváří povědomí o tom, že ten volný den je volný právě proto, aby si připomněli, že tehdy a tehdy se událo něco, co má pro lidi, zemi či národ jakýsi zvláštní význam.

Současný plánovitě řízený konzumní způsob života společnosti vede k nezájmu lidí jak o duchovní hodnoty, tak o hodnoty obecně lidské, ke kterým patří úcta k druhým, úcta k rodné zemi atd., atd. Společnost bude stále zvlčilejší a hrubší, její problémy budou stále více obtížněji řešitelné. Jedním z příspěvků k částečné nápravě může být zákon omezující otevírací dobu v obchodech.
Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora