Moraváci nedluží?

pondělí 20. únor 2012 11:40

V poslední době je v televizi stále častěji slyšet, že přibývá nezaměstnaných Čechů a podobně.

Zajímavou informaci sdělila ČT dnes ráno, když informovala o zadluženosti Čechů u telefonických operátorů. Moravanům se to muselo poslouchat velmi hezky, když slyšeli, že jen Češi jsou nepořádní, protože každý dluží v průměru šest stovek.

Nebo je to jinak, pane Jane Fišere, který jste coby ředitel Českého statistického úřadu při předposledním sčítání lidu mezi řadou národností neuvedl národnost moravskou? Počínal jste si velmi promyšleně, protože jste si byl jist, že při známé pohodlnosti lidí většina Moravanů zapomene, že při předminulém sčítání zatrhli národnost moravskou, která byla mezi jinými také předtištěna. Není proto divu, že výsledný počet Moravanů byl při vašem sčítání několikrát nižší. Vaše nástupkyně při posledním sčítání jak v otázce národností, tak v otázce mateřského jazyka a náboženství provedla takové změny, že v součtu by se počet obyvatel republiky mohl lišit o statisíce. Ale to už je jiná věc.

Nemají-li mezi Čechy a Moravany časem vzniknout stejné antipatie, jako po vzniku Československa mezi Čechy a Slováky, bude nezbytné napravit komunistické státoprávní uspořádání bývalých zemí Koruny české obnovením zemského zřízení, které bude prospěšné nejen politicky, ale i ekonomicky.
Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora