O různých komunistech (na Hradě?)

úterý 28. únor 2012 17:43

Je jen málo těch, kdo mají výsostné právo soudit lidi za jejich minulost, ale hlavně za jejich činy. Jiří Stránský porovnává dva poválečné členy KSČ -dramatika, scénáristu, ředitele divadla, filosofa, pedagoga a pozdějšího disidenta Františka Pavlíčka s novinářem a též pozdějším disidentem Jiřím Dientsbierem. Oba byli jeho přátelé, oba si účast v podpoře Charty 77 odskákali.

František Pavlíček dospěl k poznání, že komunismus je nevyléčitelná lepra. Jiří Stránský tu myšlenku Jiřímu Dientsbierovi připomněl , když se dověděl o jeho kandidatuře na prezidenta s tím, že lepra na Hrad nepatří.

O různých komunistech je záhodno přemýšlet v ještě širších souvislostech. Bylo mnoho takových, kteří po zkušenostech z 1. republiky měli iluze o lepším životě v sociálně spravedlivém státě. Bylo mnoho těch, kdo vstoupili do KSČ pod vlivem porážky Německa Rudou armádou. Bohužel bylo nemálo i těch, kdo coby hurá partyzáni urychleně vstupovali do KSČ, aby zamlžili svou kolaborantskou minulost. Jsou i takoví, kteří se v únorové revoluci vyznamenali horlivou činností v prověrkových komisích. S jedním z nich, který byl po 68 vyloučen jako pravicový oportunista, jsem seděl s jako nejaktivnějším členem okresní komise OF pro výběr ředitelů škol. Jeho niterná touha po likvidaci nepřátel přežila celých dvacet let.

Řada z těch poctivých, upřímných komunistů přes očekávané potíže vrátilo v padesátých letech stranické legitimace. Mnozí z nich se snažili přeměnit stranu zevnitř. Dopracovali to až k tzv. Pražskému jaru. Bohužel podcenili tvrdé bolševické jádro kolem Vasila Biĺaka a spol. a byli převálcováni sovětskými tanky. Od té doby už u těch, kdo vstupovali do KSČ, nešlo o ideje a politickou naivitu, od té doby každý vstupoval do strany s cílem kolaborace v zájmu lepšího osobního společenského a materiálního, v horších případech i mocenského postavení. Nezáleží na tom, jak dlouho před Listopadem byl kdo v KSČ, záleží na tom, že do ní vstoupil od sovětské okupace do 17. Listopadu.

Pane Fischere, dejte na radu jednoho z nejmoudřejších a nejcharakternějších lidí, kterým Jiří Stránský je.
Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora