Regulované nájemné škodí

sobota 29. březen 2008 23:21

Před lety jsem se coby nájemník panelákového bytu, pokud přišla řeč na nájemné, dostával do střetu se sousedy, s kterými jsme jinak byli nejlepšími přáteli. Nechápali, proč se vnitřně stydím za to, že na moje bydlení musejí doplácet majitelé rodinných domků, a dokonce i majitelé družstevních bytů. Navíc moje příjmy  byly nižší než sousedovy. Argumentovali tím, že je to podle zákona.  

Ten zákon byl byl špatný od samého začátku. Komunisté po uzurpování moci nejdříve rozhodli, že majitelé domů už nesmějí vykořisťovat pracující, a proto zavedli regulované nájemné. Netrvalo dlouho a všechny nájemní domy byly znárodněny. Všechny byly v dobrém stavu, takže celou řadu let se do nich nemuselo nic investovat. Krátkozrakost takové politiky se projevila už koncem padesátých let. Pamětníci si jistě vzpomenou na množství lešení, které se začaly objevovat s nápisy Pozor, padá omítka! Ony začaly padat i balkony. Děravými střechami začalo zatékat na půdy. Všechny domy začínaly být stejně šedivé.

Muselo se s tím začít něco dělat. Obce na potřebné opravy neměly peníze, protože nájemné nestačilo ani na malé opravy v bytech. Přitom stát nechal na sobě povinnosti bývalých majitelů, kteří udržovali byty v provozuschopném stavu na vlastní náklady. Bylo nutno vyčlenit finanční prostředky z jiných resortů. Nejméně to bolelo ve školství a kultuře, ale i v tzv. lehkém průmyslu, protože na těžký průmysl se nesmělo sáhnout - jeho povinností bylo zásobovat zbrojní průmysl.

Aby se ušetřilo na opravách domů co nejvíc, dopouštěli se jeho správcové doslova zločinů otloukáním secesních fasád, prý v zájmu jejich modernizace je nahrazovali hladkými omítkami. Tato devastace vyvrcholila v 80. letech, kdy do starých, bytelných cihlových domů sestěhovávali v zájmu jejich "vybydlení" nepřízpusobivé nájemníky a po vybydlení je zbourali a místo nich nastavěli paneláky, s životností podle tehdejších prognóz cca 70 let (po současných rekonstrukcích by měly vydržet podstatně déle), zatímco ty poctivé cihlové tu mohly sloužit celá staletí.

První nesmělé návrhy na deregulaci nájemného se mezi ekonomy objevily už někdy před třiceti lety. Šlo o to, že z mnoha původních rodin, které obývaly velké byty, zbyli v nich už jen dva či jeden člověk. Na druhé straně mnoho mladých rodin se s dětmi tísnilo v jednopokojových, často jen sklepních bytech. Odpůrci deregulace se oháněli tím, že by bylo asociální ty staré lidi vyhánět z bytů, ve kterých žili už mnoho let a byli tam zvyklí. Na argumenty, že je mnohem asociálnější nechávat celé rodiny v naprosto nevyhovujích podmínkách, politici nereagovali. Doslova  jako hyeny se zachovali někteří vlivní, kteří si nejrůznějšími cestičkami pořídili více státních bytů, které začali pronajímat potřebným za tržní nájemné. Pochopitelně z tohoto zisku neplatí žádné daně. Říká-li šéfkomunista Filip, že návrh deregulace nese:" "...velkou míru asociálnosti, která nemá obdoby.", měl by zároveň odpovědět, co je "sociálního" na tom, že řada lidí s s příjmy převyšujícími několikanásobně průměrnou mzdu, bydlí stále v bytech s regulovaným nájemným. Přímo odporným typem takového nájemníka je zákonodárce Křeček.

Tržní nájemné je proto tak vysoké, že mnoho nájemníků bydlí v nadměrných bytech ze setrvačnosti. V normální společnosti je normální bydlet v přiměřeném bytě. Mám-li početnou rodinu, potřebuji odpovídající byt. Když děti odrostou a odstěhují se, zůstali jsme jen dva, horším případě pouze jeden. Pokud jsem vlastníkem bytu, mohu zůstat, nebo jít do menšího do podnájmu a svůj pronajímat, protože na tom vydělám. Jsem-li pouhým nájemníkem, přestěhuji se do menšího bytu, a také na tom vydělám. To ovšem neplatí v zemi s regulovaným nájemným. V takové zemi mladí lidé odkládají založení rodiny až na pozdější dobu, až budou mít jistotu, že budou mít s dětmi kde žít.

Většina obecních bytů zchátrala natolik, že pro obce začalo být výhodnější co nejdříve prodat byty pod cenou jejich nájemníkům. Většina privatizovaných paneláků dostala novou tvář. Bývalí nájemníci si uvědomili, že při stoupajících cenách energií se vyplatí paneláky zateplit, vyměnit rozpadající se okna za nová s podstatně lepším tepelným koeficientem atd., atd. Navíc nové "oblečení" pravděpodobně podstatně prodlouží jejich životnost.

Kdyby deregulace nájemného proběhla podle původního plánu na začátku devadesátých let, mohlo to být bez problémů, protože i kdyby to bylo najednou o sto procent, tak to nájemníci utáhli, protože místo tehdejších průměrných 400 korun by zaplatili 800. Další zvyšování by se řídilo podle inflace. Regulované nájemné se zvyšovalo velmi pomalu, zato cena energií rostla příliš rychle. Voda je dnes dražší v průměru padesátkrát. Běžný nájemník počítá všechno do nájmu. Neuvědomuje si, že čisté nájemné z toho představuje cca jednu třetinu. Bohužel tehdy politické důvody převážily nad ekonomickými.

Deregulaci nájemného je potřeba provést co nejdříve. Jednak se tím odstraní dosavadní vysloveně nemravné dotování bydlení nájemníků, kteří mají dostatečný příjem na placení tržního nájemného, a jednak se uvolní byty, které jsou načerno pronajímány za tržní nájemné. Navíc zřejmě dojde ke stěhování rodin s dětmi do větších bytů, uvolněných osamělými lidmi, kteří se budou stěhovat do menších bytů. Zvýšený příjem od mohovitých nájemníků umožní obcím dotovat nájemné sociálně slabým občanům. Bude to mnohem "sociálnější", než je současný stav.

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

Tomáš Jurčík

školství, kultura, politka.

Pedagog ve výslužbě; předseda Společnosti středoškolských pedagogů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora